Dokončena renovace, resp. výroba "nového" velorexe. Co k tomu dodat - 1A.